Category Archives: Nezařazené

StartUp mount CIFS from network Disk (fstab)

Pomocí: update-rc.d tux defaults mi to nešlo, ale mountování ze sítě funguje přes fstab, stačí editování souboru /etc/fstab s právy roota a přidání, tohoto řádku: nano /etc/fstab //192.168.1.100/data    /media/TUX/     cifs username=uzivatel,password=heslo,iocharset=utf8    0 0  

Odroid U2 – Instalace / nahrání systému Debian s Xbmc rozhraním

Příkazem Si vypíšeme disky a jejich paritition (odroid je disk2) Odmountujeme disk pokud se připojil do systému Rozabelíme stažený Archiv (Download: debian_jessie_20130903_xbmc_armhf_ODROID-U2.img ) Nahrajeme img na kartu Výpis po nahrání > Po spuštění systému se automaticky spustí rozhraní xbmc a je potřeba v nastavení vypnout spořič (xsreensaver), jinak se zobrazuje při spuštěných mediích.