Migrace MikroTik RouterOS x86_64 z VMWare do Proxmoxu

By | 19.3.2021

Popisovat budu migraci ve formátu .OVA, což je univerzální formát, který lze zmigrovat na jiný (qcow2, vmdk, raw)

Je potřeba dostat soubor na server, SSHáčkem nebo třeba SCP.

 1. Nastavíme práva souboru:
  chmod 777 MikroTik_x86_64.ova
 2. Rozbalit na soubor MikroTik_x86_64-disk1.vmdk:
  tar -xvf MikroTik_x86_64.ova
 3. Převedeme na qcow2
  qm importdisk 123 MikroTik_x86_64.vmdk local-lvm -format qcow2
 4. Vytvoříme virtual v GUI Proxmoxu (https://adresa:8006), ostatní záložky si nastavíme dle vlastní potřeby:Po vytvoření HW vypadá takto, název „Hard Disku“ budeme potřeboval v dalším kroku:
 5. Nakopírujeme rozbalený qcow2 na místo vytvořeného v Proxmoxu:
  cp -rf MikroTik_x86_64.qcow2 /var/lib/vz/images/123/vm-123-disk-0.qcow
 6. Upravíme konfigurační soubor:
  nano /etc/pve/nodes/proxmox/qemu-server/123.conf
 7. K hodnotě Hard Disku (ide0) přidáme: ,model=VMware%20Virtual%20IDE%20Hard%20Drive,serial=00000000000000000001
  balloon: 512
   bootdisk: ide0
   cores: 1
   ide2: none
   localtime: 0
   memory: 2048
   name: MikroTIK
   numa: 0
   onboot: 1
   ostype: l26
   ide0: local:123/vm-123-disk-0.qcow2,cache=writethrough,model=VMware%20Virtual%20IDE%20Hard%20Drive,serial=00000000000000000001
   scsihw: virtio-scsi-pci
   smbios1: uuid=a2799fa4-97a3-fa45-f87c-977a8a2fb5d3
   sockets: 1
   vmgenid: 83df3129-ccc8-4a8a-ab84-a6d716d10d1b
 8. Spustíme virtual MikroTiku a můžeme používat:
  qm start 123

 

 

 

 

 

 

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *