Category Archives: Nezařazené

StartUp mount CIFS from network Disk (fstab)

Pomocí: update-rc.d tux defaults mi to nešlo, ale mountování ze sítě funguje přes fstab, stačí editování souboru /etc/fstab s právy roota a přidání, tohoto řádku: nano /etc/fstab //192.168.1.100/data    /media/TUX/     cifs username=uzivatel,password=heslo,iocharset=utf8    0 0